Hand-picked by us

See all artworks

Today's happenings

Artist

Location

Date

Group show

Vårsalongen på Liljevalchs är en folkkär och omåttligt populär konsttradition sedan starten 1921. I år slår Vårsalongen upp portarna med 136 deltagare som visar 254 verk. Aldrig tidigare har så många velat ställa ut på Vårsalongen. 3538 ansökningar kom in. 68 procent av ansökningarna kom från kvinnor. Av de 136 som antogs var 79 kvinnor och 57 män, och medelåldern är 49 år. Yngst är en 18-åring från Stockholm och äldst är två deltagare som passerat 90-årsstrecket. Den helt dominerande tekniken är måleri med 120 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning och grafik med 23 verk vardera, skulptur 22 och textil 18. Ett 60-tal av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Alingsås till Ör. I årets jury ingick konstnärerna Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg, den senare tillika museichef. Som sedvanligt var Liljevalchs chef Mårten Castenfors juryordförande.

Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60, Stockholm

Open 11 - 17

Vårsalongen på Liljevalchs är en folkkär och omåttligt populär konsttradition sedan starten 1921. I år slår Vårsalongen upp portarna med 136 deltagare som visar 254 verk. Aldrig tidigare har så många velat ställa ut på Vårsalongen. 3538 ansökningar kom in. 68 procent av ansökningarna kom från kvinnor. Av de 136 som antogs var 79 kvinnor och 57 män, och medelåldern är 49 år. Yngst är en 18-åring från Stockholm och äldst är två deltagare som passerat 90-årsstrecket. Den helt dominerande tekniken är måleri med 120 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning och grafik med 23 verk vardera, skulptur 22 och textil 18. Ett 60-tal av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Alingsås till Ör. I årets jury ingick konstnärerna Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg, den senare tillika museichef. Som sedvanligt var Liljevalchs chef Mårten Castenfors juryordförande.

Lotta Döbling

Lotta Döbling undersöker genom sitt måleri varseblivningen av tillvaron. Genom utsnitt och närbilder av figurer, miljöer och ting suddas den ursprungliga betydelsen ut, och nya perspektiv ooh möjligheter öppnas. Bildernas disparata karaktär skapar tillsammans en målerisk berättelse med en både ljus och dov underton. Lotta Döbling är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm och har sedan examen 1998 haft ett flertal separatutställningar, bland annat på på Domeij Gallery, Wadström Tönnheim Gallery, Galleri PS, Konstnärshuset och Galleri Mors Mössa, samt deltagit i grupputställningar på bland annat Moderna Museet i Malmö, Galleri Thomas Wallner i Simris ooh i Malmö. Hennes verk finns representerade hos ett flertal landsting, kommuner, konstföreningar och hos privata samlare. Lotta Döbling arbetar nu med att framställa en ny bok som planeras utkomma 2019, med stöd av Längmanska Kulturfonden.

Domeij Gallery, Bragevägen 21, Stockholm

Open by appointment

Lotta Döbling undersöker genom sitt måleri varseblivningen av tillvaron. Genom utsnitt och närbilder av figurer, miljöer och ting suddas den ursprungliga betydelsen ut, och nya perspektiv ooh möjligheter öppnas. Bildernas disparata karaktär skapar tillsammans en målerisk berättelse med en både ljus och dov underton. Lotta Döbling är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm och har sedan examen 1998 haft ett flertal separatutställningar, bland annat på på Domeij Gallery, Wadström Tönnheim Gallery, Galleri PS, Konstnärshuset och Galleri Mors Mössa, samt deltagit i grupputställningar på bland annat Moderna Museet i Malmö, Galleri Thomas Wallner i Simris ooh i Malmö. Hennes verk finns representerade hos ett flertal landsting, kommuner, konstföreningar och hos privata samlare. Lotta Döbling arbetar nu med att framställa en ny bok som planeras utkomma 2019, med stöd av Längmanska Kulturfonden.

Bernar Venet

One of the most celebrated conceptual artists working today, Bernar Venet’s extensive oeuvre is a culmination of intellectual rigour, artistic dexterity, and creative investigation of materials ranging from coal and asphalt to steel. Venet moved from France to New York in 1966, where he was instrumental in developing a radical new artistic language using mathematics and science alongside artists such as Lawrence Weiner and Joseph Kosuth. His success was celebrated with a retrospective at the New York Cultural Center when he was just 30 years old. His signature Arcs, Angles, Straight and Indeterminate Lines spring forth from intensive mathematical studies of chance and chaos. They can be traced through his work’s evolution from drawings, to reliefs in wood and, ultimately, his famous steel sculptures. Throughout his career, Venet has employed a variety of genres including painting, photography, sound and performance to explore both material and form, as well as existential questions of perception, time and spatiality.

Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, Stockholm

Open by appointment

One of the most celebrated conceptual artists working today, Bernar Venet’s extensive oeuvre is a culmination of intellectual rigour, artistic dexterity, and creative investigation of materials ranging from coal and asphalt to steel. Venet moved from France to New York in 1966, where he was instrumental in developing a radical new artistic language using mathematics and science alongside artists such as Lawrence Weiner and Joseph Kosuth. His success was celebrated with a retrospective at the New York Cultural Center when he was just 30 years old. His signature Arcs, Angles, Straight and Indeterminate Lines spring forth from intensive mathematical studies of chance and chaos. They can be traced through his work’s evolution from drawings, to reliefs in wood and, ultimately, his famous steel sculptures. Throughout his career, Venet has employed a variety of genres including painting, photography, sound and performance to explore both material and form, as well as existential questions of perception, time and spatiality.

Mattias Bäcklin

Utställningen Jordöga är ett sammansatt vittnesmål av urban ekologi, hiphopkultur och medeltidens bildvärld. Mattias Bäcklin sammanför biologi och hantverk, förenar fågelskådning och fantasteri och rör sig genom urskog och ruiner. Verken i utställningen avspeglar Bäcklins många uttrycksformer. Från teckningarna utgår tankespår i form av tredimensionella gestaltningar, 3d-utskrifter och träsniderier. I verket Puppa på täppan, liksom i flera av teckningarna, dominerar avfallet och olika vanställda byggnationer. Dessa motiv skulle lika gärna kunna utgöra en bild av människans dominans över materien, som de skulle kunna illustrera en värld där människan sedan länge försvunnit ur bilden. Titelverket i utställningen – Jordöga – blandar motiv från 1400-talskonsten med folkkonst och en dramaserie. Stenar blandar sig med jorden för att påminna oss om bördan som del av livet. Oxplöjaren på fältet i kanjonen böjer sig för arbetet. Oxen sliter som oxar gör. Allt kostar. Vår kulturs största kostnad är bristen på kontakt med det slit som en gång präglade all odling. Jordbrukets industrialisering sker inte bara på bekostnad av livsviktiga biotoper, utan även på bekostnad av vår förmåga att värdera tillgång till föda. Vattenhålet i teckningen är format som ett öga, en jordens blick riktad mot skyn längst ner i en dal där cykler av död och pånyttfödelse utgör tidens räkning. Bildens centrum, jordbrukaren och hans kreatur, är i centrum av bilden och utgör även dess teoretiska inramning. Motivet är hämtat från bröderna Limbourgs ”book of hours” från tidigt 1400-tal, en bönbok för årets alla gåvor, tillägnad den förmögne beställaren John, Duke of Berry som inte ville riskera att glömma var hans rikedom kom från. På franska heter illuminationen ”les Très Riches Heures” – de mycket rika timmarna – en minnelse över underverkens födande cykler, livgivandet, men inte utan slit och smärta, av män, kvinnor, djur och varje knopp som brister. Denna bild flyttas in i det oförlåtande Nevada-landskapet, där en annan meso-amerikansk ikon övervakar händelserna på åkern. En man klädd för rituell hyllning av majsen och dess gudar står vid åkern. Majsen domesticerades från gräset ”teocintle” för 10 000 år sedan, och har kallats världshistoriens första och största agrikulturella framgång. Mayakulturens relation till majsen visar att det rör sig om långt mer än föda: grödan erkänns som inte bara livgivande, men ses även som en garanti för fred. Mätta stammar lever lättare sida vid sida än ett hungrigt folk. Majsen beskyddas av gudar av båda kön i alla majsodlande kulturer och dess livscykel är en naturlig del av årskalendern. Idag tar vår del av världen så mycket för självklart, att vi inte har behov av gudomar och magi för att besvärja svält och missväxt. Men vår stabilitet är i klimatförändringens tid en illusion. Vi kommer att behöva gudarna, och vi kommer påminnas om vikten av tacksamhet mot jorden. Buren av en sköldpadda, omedveten om innebörden av sin börda, passerar tjallarens avhuggna huvud. Denna scen från tv-serien Breaking Bad kunde ha utspelat sig i vilken tid som helst. Bestialiteten är som värst i situationer där riskerna är stora och där våldsspiralen skruvats upp av höga insatser, stora pengar, långa straff, mycket att förlora. I detta landskap dyker detta groteska ekipage upp med budskapet att vi lever ganska skört som förrädare av den jord som föder oss. Vi är lika avskilda från de cykliska förloppen i naturen, som ett huvud som färdas på en sköldpadda genom öknen. Text: Malin Zimm

Klippans Konsthall, Klippans Konsthall, Klippan

Open 10 - 19

Utställningen Jordöga är ett sammansatt vittnesmål av urban ekologi, hiphopkultur och medeltidens bildvärld. Mattias Bäcklin sammanför biologi och hantverk, förenar fågelskådning och fantasteri och rör sig genom urskog och ruiner. Verken i utställningen avspeglar Bäcklins många uttrycksformer. Från teckningarna utgår tankespår i form av tredimensionella gestaltningar, 3d-utskrifter och träsniderier. I verket Puppa på täppan, liksom i flera av teckningarna, dominerar avfallet och olika vanställda byggnationer. Dessa motiv skulle lika gärna kunna utgöra en bild av människans dominans över materien, som de skulle kunna illustrera en värld där människan sedan länge försvunnit ur bilden. Titelverket i utställningen – Jordöga – blandar motiv från 1400-talskonsten med folkkonst och en dramaserie. Stenar blandar sig med jorden för att påminna oss om bördan som del av livet. Oxplöjaren på fältet i kanjonen böjer sig för arbetet. Oxen sliter som oxar gör. Allt kostar. Vår kulturs största kostnad är bristen på kontakt med det slit som en gång präglade all odling. Jordbrukets industrialisering sker inte bara på bekostnad av livsviktiga biotoper, utan även på bekostnad av vår förmåga att värdera tillgång till föda. Vattenhålet i teckningen är format som ett öga, en jordens blick riktad mot skyn längst ner i en dal där cykler av död och pånyttfödelse utgör tidens räkning. Bildens centrum, jordbrukaren och hans kreatur, är i centrum av bilden och utgör även dess teoretiska inramning. Motivet är hämtat från bröderna Limbourgs ”book of hours” från tidigt 1400-tal, en bönbok för årets alla gåvor, tillägnad den förmögne beställaren John, Duke of Berry som inte ville riskera att glömma var hans rikedom kom från. På franska heter illuminationen ”les Très Riches Heures” – de mycket rika timmarna – en minnelse över underverkens födande cykler, livgivandet, men inte utan slit och smärta, av män, kvinnor, djur och varje knopp som brister. Denna bild flyttas in i det oförlåtande Nevada-landskapet, där en annan meso-amerikansk ikon övervakar händelserna på åkern. En man klädd för rituell hyllning av majsen och dess gudar står vid åkern. Majsen domesticerades från gräset ”teocintle” för 10 000 år sedan, och har kallats världshistoriens första och största agrikulturella framgång. Mayakulturens relation till majsen visar att det rör sig om långt mer än föda: grödan erkänns som inte bara livgivande, men ses även som en garanti för fred. Mätta stammar lever lättare sida vid sida än ett hungrigt folk. Majsen beskyddas av gudar av båda kön i alla majsodlande kulturer och dess livscykel är en naturlig del av årskalendern. Idag tar vår del av världen så mycket för självklart, att vi inte har behov av gudomar och magi för att besvärja svält och missväxt. Men vår stabilitet är i klimatförändringens tid en illusion. Vi kommer att behöva gudarna, och vi kommer påminnas om vikten av tacksamhet mot jorden. Buren av en sköldpadda, omedveten om innebörden av sin börda, passerar tjallarens avhuggna huvud. Denna scen från tv-serien Breaking Bad kunde ha utspelat sig i vilken tid som helst. Bestialiteten är som värst i situationer där riskerna är stora och där våldsspiralen skruvats upp av höga insatser, stora pengar, långa straff, mycket att förlora. I detta landskap dyker detta groteska ekipage upp med budskapet att vi lever ganska skört som förrädare av den jord som föder oss. Vi är lika avskilda från de cykliska förloppen i naturen, som ett huvud som färdas på en sköldpadda genom öknen. Text: Malin Zimm

Martin Wickström

Show

Galerie Leger, Stora Nygatan 53, Malmö

Open 10 - 17

Designstudion Butler/Lindgård

Wanås Konst öppnar vårsäsongen med designduon Butler/Lindgård och deras projekt Tits N Ass – en feministisk betraktelse om vilka kroppar och normer som tar plats i det offentliga rummet. I utställningen visas designprocessen och färdiga produkter inspirerade av kroppen som en ullig matta, skira tyger och mjuka bolster. Med mönster som Nipples, Hairy och Stained undersöker Butler/Lindgård patriarkala strukturer i det offentliga rummet och ifrågasätter vilka kroppar som får synas och ta plats. Nipples återkommer i flera verk i utställningen, som tryck på textil och papper, i ett nytt vägghängt verk av filt och i form av en exklusiv handtuftad matta som duon producerat i samarbete med Kasthall. Med sina textilier vill de vara motvikt mot den maskulinitet och avsaknad av humor som de menar ofta präglar offentliga miljöer.

Wanås Konst, Hässleholmsvägen, Knislinge

Open 10 - 17

Wanås Konst öppnar vårsäsongen med designduon Butler/Lindgård och deras projekt Tits N Ass – en feministisk betraktelse om vilka kroppar och normer som tar plats i det offentliga rummet. I utställningen visas designprocessen och färdiga produkter inspirerade av kroppen som en ullig matta, skira tyger och mjuka bolster. Med mönster som Nipples, Hairy och Stained undersöker Butler/Lindgård patriarkala strukturer i det offentliga rummet och ifrågasätter vilka kroppar som får synas och ta plats. Nipples återkommer i flera verk i utställningen, som tryck på textil och papper, i ett nytt vägghängt verk av filt och i form av en exklusiv handtuftad matta som duon producerat i samarbete med Kasthall. Med sina textilier vill de vara motvikt mot den maskulinitet och avsaknad av humor som de menar ofta präglar offentliga miljöer.

Jesper Waldersten

I vår befolkas Fotografiskas stora sal av en av Sveriges mest älskade och egensinniga bildkonstnärers suggestiva värld. Jesper Walderstens universum liknar ingen annans – med signifikant svart humor bjuder han i sin första fotografiska utställning, Waldersten - All Over, in till både stark igenkänning och närhet till sin kreativa process. I samband med utställningens öppnande släpps boken med samma titel på Max Ström.

Fotografiska Museet, Fotografiska, Stockholm

Open 09 - 23

I vår befolkas Fotografiskas stora sal av en av Sveriges mest älskade och egensinniga bildkonstnärers suggestiva värld. Jesper Walderstens universum liknar ingen annans – med signifikant svart humor bjuder han i sin första fotografiska utställning, Waldersten - All Over, in till både stark igenkänning och närhet till sin kreativa process. I samband med utställningens öppnande släpps boken med samma titel på Max Ström.

Lisa Rytterlund

Lisa Rytterlund är baserad i Stockholm och arbetar främst med måleri och installationer. Guld och stark symbolism är ständigt återkommande element som stammar ur hennes erfarenhet inom klassiskt ikonmåleri. Under det senaste året har hon medverkat i utställningar i Stockholm, Danmark och Tyskland. Här på Taverna Brillo ser vi hennes första separatutställning – Evangelisten. Genom parafraser på religiösa bilder och sägner skapar Lisa ett eget heligt narrativ där varje motiv är baserat på konstnärens egna känslor och erfarenheter. I den nya världen får betraktaren följa den grönklädde karaktären i olika episoder ur livet. Här väljer hon att belysa och ifrågasätta det patriarkala systemet där det inte finns plats för ett självständigt kvinnligt perspektiv.

Taverna Brillo, Sturegatan 6, Stockholm

Open 07 - 00

Lisa Rytterlund är baserad i Stockholm och arbetar främst med måleri och installationer. Guld och stark symbolism är ständigt återkommande element som stammar ur hennes erfarenhet inom klassiskt ikonmåleri. Under det senaste året har hon medverkat i utställningar i Stockholm, Danmark och Tyskland. Här på Taverna Brillo ser vi hennes första separatutställning – Evangelisten. Genom parafraser på religiösa bilder och sägner skapar Lisa ett eget heligt narrativ där varje motiv är baserat på konstnärens egna känslor och erfarenheter. I den nya världen får betraktaren följa den grönklädde karaktären i olika episoder ur livet. Här väljer hon att belysa och ifrågasätta det patriarkala systemet där det inte finns plats för ett självständigt kvinnligt perspektiv.

Show more

How do we help you find and buy great art?

Get in touch

We nurture our audience with a friendly mix of editorial, art advice, inspiration, and of course, great art that belong to all aspects of a modern everyday life.