Styrelsen

En presentation av konstföreningens styrelse

Styrelse och övriga befattningshavare:

Ordförande: Håkan Gustafsson
Vice ordförande: Margareta Samuelsson
Sekreterare: Kerstin Bjureby
Kassör: Bengt Hammarberg
Biträder i ekonomiska ärenden: Eva Engström
Förvaltare julvinster: Lars Austrin
Förvaltare månadsvinster: Karin Nilsson
Studieorganisatör: Margaretha Gustavsson
Dragningsansvarig: Robert Hillgren
Registrator: Johan Sowà
Klubbmästare: Maria Göransdotter
Ledamot: Ylva Elwing
 

Konstnämnd: 

Margaretha Gustavsson (sammankallande)
Margareta Samuelsson
Maria Göransdotter
Av styrelsen valda ledamot: Hans Hermansson, Lars Hoffsten

Valberedning: Bengt Nyström, Jan Andersson  
Revisorer: Sture Mossberg, Curt Sjödell

BACK TO TOP

arrow up