thumbnail image
STYRELSEN

En presentation av konstföreningens styrelse

Styrelse och övriga befattningshavare:

Ordförande: Håkan Gustafsson
Vice ordförande: Margareta Samuelsson
Sekreterare: Maria Göransdotter
Kassör: Eva Engström
Biträder i ekonomiska ärenden: Åsa Nordling Larsson
Förvaltare julvinster: Eva Engström, Åsa Nordling Larsson
Förvaltare månadsvinster: Karin Nilsson
Studieorganisatör: Margaretha Gustavsson
Dragningsansvarig: Robert Hillgren
Registrator: Johan Sowà
Klubbmästare: Jenny Hughes
Ledamot: Ylva Elwing, Thomas Molin 

Konstnämnd: 

Margaretha Gustavsson (sammankallande)
Margareta Samuelsson
Maria Göransdotter
Av styrelsen valda ledamot: Hans Hermansson, Lars Hoffsten

Valberedning: Bengt Nyström, Jan Andersson  
Revisorer: Sture Mossberg, Ulf Bremin

BACK TO TOP

arrow up