ANDREAS KAUPPI
marker symbol
SWEDEN
eye symbol
1974
Andreas Kauppi
Contact Andreas Kauppi

About

I am Andreas Kauppi. I am currently studying at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. In recent years I have mainly worked on issues related to the physical, the image of a body and death. I work with predominantly with photography, sculpture and video works. Mitt namn är Andreas Kauppi jag studerar för tillfället på Konstfack, fri konst år 3. De senaste åren har jag främst jobbat med frågor som rör det kroppsliga, bilden av den egna kroppen och döden. Jag jobbar med fotografi, skulptur och videoverk.

Art

BACK TO TOP

arrow up