Joakim Heidvall

Joakim Heidvall

Joakim Heidvall är en svensk målare, född 1979. Efter studier på Kungliga Konsthögskolan bodde han i Berlin under en längre tid. Nu bor han i Stockholm. Förra året visades Sveriges Allmänna Konstförening hans måleri i en utställning på Konstakademien på Fredsgatan.

Profile visits

1 632

Location

Sweden

Available artworks

11

BACK TO TOP

arrow up