full image
Begränsad. (Limited), 2018

Contact for price

Details

Technique: Photography

BEGRÄNSAD
Det håller dig tillbaka. Kapslar in dig, avgränsar dig, reducerar dig.

Det finns alltid något, något som vill begränsa, stoppa dig. Stoppa din framgång, din glädje och din lycka. Något som bryter ner och förstör, håller tillbaka.

Fortsätt. Kom ihåg. Det finns ett syfte. Meningslöst eller ej. Det finns.


BACK TO TOP

arrow up